Dàn đề 10 con VIP: 300.000 VNĐ

Uy tín chính xác ngày :16-10-21


Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Dàn đề 10 con Kết quả Theo
16-10-21
15-10-2154,23,01,70,15,95,85,33,18,72Ăn 18158
14-10-2162,28,19,95,41,49,79,76,88,58Ăn đề 19156
13-10-2108,19,62,36,59,22,78,23,66,12Ăn đề 22178
12-10-2157,43,39,50,83,71,18,38,81,74Ăn đề 18199
11-10-2185,03,47,71,64,42,01,19,55,40Ăn đề 42181
10-10-2171,37,75,85,48,14,09,24,79,92Ăn đề 85159
09-10-2156,16,83,17,71,90,75,04,56,98Ăn đề 56160
08-10-2195,72,87,91,45,25,50,53,51,43Ăn 50158
07-10-2181,93,20,28,69,92,70,27,26,65Ăn đề 69194
06-10-2154,45,80,14,57,78,09,35,40,25Ăn 45185
05-10-2167,77,48,56,08,97,95,04,11,41Ăn 67190
04-10-2135,85,02,22,69,45,21,47,62,37Ăn đề 47155
03-10-2154,84,39,78,99,81,17,87,10,32Ăn đề 81193
02-10-2160,76,20,74,69,65,03,70,77,45Ăn đề 77186
01-10-2170,93,68,20,94,76,26,08,23,42Ăn đề 20183
30-09-2119,81,47,41,30,52,56,79,87,11Ăn đề 11156
29-09-2192,28,72,30,35,25,13,90,20,77Ăn 77182
28-09-2196,82,76,21,85,73,34,29,28,79Ăn đề 34197
27-09-2112,30,69,61,39,93,59,35,70,38Trượt197
26-09-2134,81,25,50,75,91,70,18,86,96Trượt157
25-09-2117,37,02,99,32,03,41,05,10,09Trượt190
24-09-2186,81,20,83,02,78,08,99,04,33Ăn 78150
23-09-2107,54,95,17,11,13,98,86,94,26Trượt186
22-09-2134,55,59,89,38,83,22,42,31,37Trượt177
21-09-2159,81,41,82,60,07,14,90,29,84Trượt171
20-09-2105,13,07,56,49,84,77,94,04,17Trượt175
19-09-2106,00,28,50,84,37,33,92,52,32Trượt185
18-09-2155,14,46,76,51,05,87,58,02,03Trượt191
17-09-2172,01,98,23,26,29,11,75,71,92Trượt177
16-09-2160,92,71,10,54,11,83,28,61,45Trượt161
15-09-2195,26,18,12,56,69,22,48,72,68Trượt163
14-09-2126,85,74,07,09,65,63,42,82,43Trượt194
13-09-2115,58,55,25,85,57,80,19,44,30Trượt199