Dàn đề 10 con VIP: 300.000 VNĐ

Chốt số đẹp hôm nay ngày :16-10-21


Nạp đủ tiền, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Dàn đề 10 con Kết quả Theo
16-10-21
15-10-2158,14,99,05,87,91,79,85,10,19Trượt162
14-10-2117,98,14,19,32,72,23,92,95,64Ăn đề 19159
13-10-2197,44,09,22,83,20,21,29,71,43Ăn đề 22173
12-10-2151,71,78,86,18,10,47,45,36,83Ăn đề 18163
11-10-2134,49,59,01,81,42,79,17,82,68Ăn đề 42188
10-10-2185,30,56,26,87,92,09,76,12,21Ăn đề 85180
09-10-2185,01,22,44,41,25,52,56,80,46Ăn đề 56193
08-10-2173,30,39,68,01,85,50,80,36,23Ăn 50188
07-10-2194,34,17,62,58,70,26,69,09,44Ăn đề 69185
06-10-2146,80,94,65,15,08,84,54,70,39Trượt184
05-10-2167,43,75,40,57,56,24,62,31,27Ăn đề 67184
04-10-2114,15,04,65,95,20,48,19,75,34Trượt193
03-10-2120,06,01,40,17,55,26,16,81,48Ăn đề 81182
02-10-2187,52,94,17,77,73,27,75,42,62Ăn 77152
01-10-2197,69,75,91,96,87,90,63,53,72Trượt153
30-09-2111,48,13,58,64,00,76,49,38,22Ăn đề 11174
29-09-2153,24,26,51,94,38,44,60,16,77Ăn đề 77182
28-09-2191,33,14,63,02,11,90,93,37,75Trượt152
27-09-2126,99,12,49,79,18,66,37,34,16Trượt179
26-09-2148,68,52,98,25,15,70,12,06,13Trượt175
25-09-2115,26,67,04,59,90,08,83,99,62Ăn đề 08197
24-09-2176,11,47,86,77,48,69,34,46,27Trượt172
23-09-2186,55,03,94,60,10,29,96,50,90Trượt179
22-09-2109,97,11,87,52,90,34,39,88,77Trượt171
21-09-2141,82,34,33,32,90,36,10,85,23Trượt188
20-09-2100,10,82,94,45,21,06,31,77,54Trượt155
19-09-2115,89,37,04,07,23,82,58,36,33Trượt165
18-09-2143,45,72,88,09,40,18,11,59,63Trượt165
17-09-2142,51,65,00,75,66,36,91,38,31Trượt191
16-09-2109,14,30,43,17,00,21,83,07,48Trượt153
15-09-2110,56,29,71,07,58,16,65,32,17Ăn đề 65188
14-09-2188,06,92,25,82,05,00,86,81,74Trượt192
13-09-2115,39,64,06,22,00,98,84,81,40Trượt190