Dàn đề 6 con VIP: 500.000 VNĐ

Soi cầu online chuẩn ngày :16-10-21


Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Dàn đề 6 con Kết quả Theo
16-10-21
15-10-2146,05,00,28,90,18Ăn 18188
14-10-2168,19,15,64,39,26Ăn đề 19192
13-10-2135,22,10,65,14,91Ăn đề 22168
12-10-2151,68,93,20,18,34Ăn đề 18191
11-10-2189,42,40,49,05,15Ăn đề 42195
10-10-2122,34,69,85,04,48Ăn đề 85157
09-10-2166,64,93,52,56,97Ăn đề 56160
08-10-2106,19,38,86,50,37Ăn đề 50173
07-10-2107,63,05,77,33,27Trượt181
06-10-2163,05,45,54,95,93Ăn đề 45171
05-10-2195,68,16,67,43,50Ăn đề 67177
04-10-2134,25,47,13,63,26Ăn đề 47166
03-10-2126,46,81,66,75,09Ăn đề 81166
02-10-2177,83,80,41,05,25Ăn đề 77185
01-10-2194,65,20,00,20,43Ăn đề 20175
30-09-2167,53,85,58,17,11Ăn đề 11167
29-09-2111,41,15,91,46,77Ăn đề 77185
28-09-2181,31,78,48,34,42Ăn đề 34162
27-09-2158,66,23,76,51,08Trượt153
26-09-2194,95,72,18,15,23Ăn 94181
25-09-2169,17,28,00,72,38Trượt181
24-09-2150,56,40,70,69,17Trượt166
23-09-2147,23,92,31,36,67Trượt188
22-09-2122,29,04,33,86,08Trượt193
21-09-2196,85,34,87,48,32Trượt191
20-09-2107,71,33,89,61,52Trượt198
19-09-2183,72,81,66,64,51Trượt153
18-09-2119,12,27,75,31,93Trượt160
17-09-2128,52,35,18,36,17Trượt166
16-09-2195,98,29,61,25,06Trượt186
15-09-2180,23,21,66,60,37Trượt152
14-09-2182,25,92,56,83,49Trượt174
13-09-2199,43,96,84,11,35Trượt182