Dàn đề 8 con VIP: 400.000 VNĐ

Nhận Ngay Số đẹp ngày :16-10-21


Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Dàn đề 8 con Kết quả Theo
16-10-21
15-10-2137,09,00,72,21,18,56,01Ăn 18159
14-10-2195,26,76,25,19,98,29,31Ăn 19155
13-10-2164,77,68,51,48,31,22,62Ăn đề 22187
12-10-2158,72,02,18,84,92,98,05Ăn đề 18184
11-10-2142,86,05,69,67,52,78,11Ăn đề 42199
10-10-2155,21,25,09,85,34,26,87Ăn đề 85179
09-10-2118,87,56,60,72,46,31,25Ăn đề 56198
08-10-2150,38,49,70,32,74,22,17Ăn 50172
07-10-2151,18,29,69,64,67,61,33Ăn 69165
06-10-2104,20,47,82,53,45,96,12Ăn đề 45192
05-10-2199,65,81,67,17,66,70,52Ăn đề 67197
04-10-2112,37,76,57,65,94,15,47Ăn đề 47188
03-10-2154,09,86,30,04,22,98,49Trượt162
02-10-2181,28,12,91,26,02,03,77Ăn đề 77196
01-10-2118,51,55,84,20,28,83,75Ăn đề 20153
30-09-2148,16,08,19,42,11,80,86Ăn đề 11194
29-09-2177,10,23,38,33,07,19,30Ăn đề 77185
28-09-2138,46,14,74,93,15,45,12Trượt177
27-09-2197,23,18,47,35,51,38,04Trượt167
26-09-2105,03,25,68,80,83,66,43Trượt168
25-09-2190,36,04,06,41,02,26,25Trượt166
24-09-2119,18,02,72,65,17,14,74Trượt156
23-09-2195,34,63,72,32,97,21,42Ăn 34181
22-09-2140,34,29,58,92,25,82,36Trượt167
21-09-2167,10,52,23,29,59,74,38Trượt192
20-09-2169,21,48,99,91,49,31,16Trượt187
19-09-2115,80,05,22,84,16,41,71Trượt180
18-09-2186,94,79,80,66,22,72,13Trượt167
17-09-2139,22,23,01,55,48,46,63Trượt188
16-09-2182,21,49,93,57,04,95,11Ăn 93170
15-09-2135,88,82,17,01,42,36,64Trượt180
14-09-2128,87,39,02,68,75,80,98Trượt194
13-09-2131,30,97,42,32,90,51,92Trượt163