Dàn đề 8 con VIP: 400.000 VNĐ

dự đoán chuẩn ngày :16-10-21


Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Dàn đề 8 con Kết quả Theo
16-10-21
15-10-2187,40,02,85,18,51,01,38Ăn đề 18197
14-10-2130,33,06,19,16,36,01,98Ăn đề 19165
13-10-2126,43,22,82,73,09,38,08Ăn đề 22188
12-10-2146,96,18,31,74,03,21,25Ăn đề 18172
11-10-2194,13,14,47,59,42,56,38Ăn đề 42192
10-10-2171,64,16,42,80,85,92,94Ăn đề 85187
09-10-2129,70,27,19,18,04,95,20Trượt188
08-10-2170,43,38,21,46,50,47,97Ăn đề 50155
07-10-2107,89,72,61,96,18,40,69Ăn đề 69152
06-10-2125,37,45,54,51,38,99,63Ăn đề 45198
05-10-2139,53,75,67,22,69,85,34Ăn đề 67193
04-10-2147,25,43,22,88,01,80,50Ăn đề 47174
03-10-2177,81,24,15,08,83,43,34Ăn đề 81178
02-10-2143,33,34,38,77,20,89,88Ăn đề 77164
01-10-2190,79,09,50,20,96,26,01Ăn đề 20198
30-09-2122,37,24,48,53,60,67,05Trượt194
29-09-2183,55,08,77,74,86,00,21Ăn đề 77167
28-09-2134,18,53,37,15,71,63,83Ăn 34184
27-09-2169,70,46,32,05,61,92,16Trượt178
26-09-2151,22,11,75,46,26,42,20Trượt174
25-09-2100,10,08,96,81,69,37,98Ăn 08188
24-09-2149,99,72,21,84,96,24,41Trượt185
23-09-2118,65,00,59,74,81,29,27Trượt189
22-09-2101,99,74,88,14,57,13,02Trượt184
21-09-2156,07,82,58,14,86,96,83Ăn 83158
20-09-2187,83,97,07,10,70,92,51Trượt195
19-09-2107,42,54,09,45,70,16,52Trượt187
18-09-2152,96,59,02,13,38,10,35Trượt153
17-09-2153,75,48,36,65,22,19,12Trượt187
16-09-2145,74,57,20,27,78,05,32Trượt150
15-09-2173,07,14,62,61,49,30,19Trượt166
14-09-2160,58,97,74,52,22,13,75Trượt196
13-09-2101,29,25,67,62,05,48,89Ăn 48152