Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 700.000 VNĐ

Chốt số Supper vip ngày :09-07-21


Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
09-07-21 Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
08-07-21Tây Ninh: 439,952,
An Giang: 335,844,
Bình Thuận: 319,710
Trúng 319 Bình Thuận666
07-07-21Đồng Nai: 076,242,
Cần Thơ: 151,785,
Sóc Trăng: 248,578
Trúng 076 Đồng Nai,
Trúng 151 Cần Thơ,
Trúng 248 Sóc Trăng
625
06-07-21Bến Tre: 932,153,
Vũng Tàu: 262,137,
Bạc Liêu: 318,521
Trúng 932 Bến Tre,
Trúng 318 Bạc Liêu
550
05-07-21TP HCM: 296,800,
Đồng Tháp: 462,848,
Cà Mau: 542,776
Trúng 296 TP HCM,
Trúng 462 Đồng Tháp,
Trúng 542 Cà Mau
299
04-07-21Tiền Giang: 816,447,
Kiên Giang: 867,090,
Đà Lạt: 435,231
Trúng 816 Tiền Giang,
Trúng 867 Kiên Giang,
Trúng 435 Đà Lạt
417
03-07-21TP HCM: 631,035,
Long An: 909,929,
Bình Phước: 628,303,
Hậu Giang: 718,404
Trúng 631 TP HCM,
Trúng 909 Long An,
Trúng 718 Hậu Giang
631
02-07-21Vĩnh Long: 886,188,
Bình Dương: 293,881,
Trà Vinh: 312,449
Trúng 293 Bình Dương,
Trúng 312 Trà Vinh
710
01-07-21Tây Ninh: 184,261,
An Giang: 758,033,
Bình Thuận: 403,315
Trúng 184 Tây Ninh,
Trúng 758 An Giang,
Trúng 403 Bình Thuận
587
30-06-21Đồng Nai: 490,262,
Cần Thơ: 290,456,
Sóc Trăng: 124,292
Trúng 490 Đồng Nai,
Trúng 290 Cần Thơ,
Trúng 124 Sóc Trăng
532
29-06-21Bến Tre: 651,628,
Vũng Tàu: 021,030,
Bạc Liêu: 839,031
Trúng 651 Bến Tre,
Trúng 021 Vũng Tàu,
Trúng 839 Bạc Liêu
423
28-06-21TP HCM: 771,046,
Đồng Tháp: 808,632,
Cà Mau: 784,919
Trúng 771 TP HCM,
Trúng 784 Cà Mau
576
27-06-21Tiền Giang: 343,399,
Kiên Giang: 213,062,
Đà Lạt: 817,613
Trúng 343 Tiền Giang,
Trúng 213 Kiên Giang
471
26-06-21TP HCM: 278,276,
Long An: 229,069,
Bình Phước: 654,734,
Hậu Giang: 269,068
Trúng 654 Bình Phước,
Trúng 269 Hậu Giang
560
25-06-21Vĩnh Long: 143,527,
Bình Dương: 649,068,
Trà Vinh: 823,564
Trúng 143 Vĩnh Long,
Trúng 649 Bình Dương
573
24-06-21Tây Ninh: 100,229,
An Giang: 638,874,
Bình Thuận: 883,955
Trúng 638 An Giang719
23-06-21Đồng Nai: 023,613,
Cần Thơ: 191,269,
Sóc Trăng: 254,051
Trúng 023 Đồng Nai,
Trúng 191 Cần Thơ,
Trúng 254 Sóc Trăng
557
22-06-21Bến Tre: 418,260,
Vũng Tàu: 778,921,
Bạc Liêu: 212,097
Trúng 418 Bến Tre,
Trúng 778 Vũng Tàu,
Trúng 212 Bạc Liêu
385
21-06-21TP HCM: 371,928,
Đồng Tháp: 088,384,
Cà Mau: 475,573
Trúng 088 Đồng Tháp,
Trúng 475 Cà Mau
436
20-06-21Tiền Giang: 174,071,
Kiên Giang: 073,516,
Đà Lạt: 178,459
Trúng 174 Tiền Giang,
Trúng 073 Kiên Giang,
Trúng 178 Đà Lạt
581
19-06-21TP HCM: 980,780,
Long An: 971,121,
Bình Phước: 162,771,
Hậu Giang: 446,254
Trúng 980 TP HCM,
Trúng 971 Long An,
Trúng 162 Bình Phước
594
18-06-21Vĩnh Long: 213,147,
Bình Dương: 167,796,
Trà Vinh: 097,103
Trúng 167 Bình Dương,
Trúng 097 Trà Vinh
678
17-06-21Tây Ninh: 225,567,
An Giang: 894,810,
Bình Thuận: 407,845
Trúng 225 Tây Ninh,
Trúng 894 An Giang,
Trúng 407 Bình Thuận
519
16-06-21Đồng Nai: 155,882,
Cần Thơ: 345,545,
Sóc Trăng: 863,113
Trúng 155 Đồng Nai,
Trúng 863 Sóc Trăng
388
15-06-21Bến Tre: 707,102,
Vũng Tàu: 808,737,
Bạc Liêu: 960,677
Trúng 808 Vũng Tàu604
14-06-21TP HCM: 072,755,
Đồng Tháp: 834,796,
Cà Mau: 836,130
Trúng 072 TP HCM,
Trúng 834 Đồng Tháp,
Trúng 836 Cà Mau
495
13-06-21Tiền Giang: 840,206,
Kiên Giang: 699,801,
Đà Lạt: 483,697
Trúng 699 Kiên Giang,
Trúng 483 Đà Lạt
468
12-06-21TP HCM: 594,243,
Long An: 637,696,
Bình Phước: 475,946,
Hậu Giang: 345,976
Trúng 475 Bình Phước,
Trúng 345 Hậu Giang
722
11-06-21Vĩnh Long: 874,804,
Bình Dương: 575,062,
Trà Vinh: 296,239
Trúng 874 Vĩnh Long,
Trúng 575 Bình Dương,
Trúng 296 Trà Vinh
572
10-06-21Tây Ninh: 421,810,
An Giang: 756,721,
Bình Thuận: 569,801
Trúng 421 Tây Ninh,
Trúng 569 Bình Thuận
589
09-06-21Đồng Nai: 435,190,
Cần Thơ: 630,184,
Sóc Trăng: 467,017
Trúng 435 Đồng Nai,
Trúng 630 Cần Thơ
748
08-06-21Bến Tre: 059,870,
Vũng Tàu: 543,900,
Bạc Liêu: 676,288
Trúng 059 Bến Tre,
Trúng 543 Vũng Tàu,
Trúng 676 Bạc Liêu
272