Đề đầu đuôi Miền Nam Siêu Vip: 300.000 VNĐ

Soi cầu phong thủy ngày :31-10-20
Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
31-10-20 TP HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
30-10-20Vĩnh Long: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Bình Dương: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Trà Vinh: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng đầu 3 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 3 Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
221
29-10-20Tây Ninh: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
An Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Bình Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng đuôi 7 An Giang,
Trúng đuôi 3 Bình Thuận
283
28-10-20Đồng Nai: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Cần Thơ: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Sóc Trăng: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng đầu 6 Đồng Nai,
Trúng Đặc Biệt Cần Thơ,
Trúng đầu 3 Sóc Trăng
259
27-10-20Bến Tre: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Vũng Tàu: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Bạc Liêu: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 0 Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng đầu 3 Bạc Liêu
250
26-10-20TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Đồng Tháp: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Cà Mau: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng đầu 6 Đồng Tháp,
Trúng đầu 3 Cà Mau
263
25-10-20Tiền Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Kiên Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Đà Lạt: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 3 Tiền Giang,
Trúng đầu 4 Kiên Giang,
Trúng đầu 7 Đà Lạt
224
24-10-20TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Long An: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Bình Phước: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Hậu Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng đầu 7 TP HCM,
Trúng đầu 3 Long An,
Trúng đầu 0 Hậu Giang
272
23-10-20Vĩnh Long: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Bình Dương: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Trà Vinh: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đầu 9 Vĩnh Long,
Trúng đầu 8 Bình Dương,
Trúng đuôi 6 Trà Vinh
274
22-10-20Tây Ninh: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
An Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Bình Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng đầu 9 Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng đuôi 1 Bình Thuận
234
21-10-20Đồng Nai: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Cần Thơ: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Sóc Trăng: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng đầu 5 Cần Thơ,
Trúng đuôi 3 Sóc Trăng
265
20-10-20Bến Tre: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Vũng Tàu: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Bạc Liêu: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng đầu 2 Bến Tre,
Trúng đầu 3 Vũng Tàu,
Trúng đầu 0 Bạc Liêu
239
19-10-20TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Đồng Tháp: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Cà Mau: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 3 TP HCM,
Trúng đầu 4 Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
239
18-10-20Tiền Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Đà Lạt: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng đầu 5 Đà Lạt
291
17-10-20TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Long An: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Bình Phước: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Hậu Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 4 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng đầu 8 Hậu Giang
278
16-10-20Vĩnh Long: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Bình Dương: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Trà Vinh: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng đầu 1 Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng đầu 8 Trà Vinh
248
15-10-20Tây Ninh: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
An Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Bình Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 2 Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng đầu 2 Bình Thuận
228
14-10-20Đồng Nai: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Cần Thơ: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Sóc Trăng: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng đầu 2 Cần Thơ,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
268
13-10-20Bến Tre: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Vũng Tàu: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Bạc Liêu: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng đầu 8 Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng Đặc Biệt Bạc Liêu
257
12-10-20TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Đồng Tháp: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Cà Mau: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng đầu 2 TP HCM,
Trúng đuôi 2 Đồng Tháp,
Trúng đuôi 8 Cà Mau
261
11-10-20Tiền Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Đà Lạt: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 9 Tiền Giang,
Trúng đầu 6 Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
215
10-10-20TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Long An: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Bình Phước: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Hậu Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng đầu 8 Hậu Giang
243
09-10-20Vĩnh Long: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Bình Dương: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Trà Vinh: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 2 Vĩnh Long,
Trúng đầu 9 Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
273
08-10-20Tây Ninh: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
An Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Bình Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 6 Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
217
07-10-20Đồng Nai: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Cần Thơ: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Sóc Trăng: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 4 Đồng Nai,
Trúng đầu 0 Sóc Trăng
266
06-10-20Bến Tre: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Vũng Tàu: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Bạc Liêu: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng đầu 0 Bến Tre,
Trúng đầu 9 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 8 Bạc Liêu
248
05-10-20TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Đồng Tháp: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Cà Mau: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đầu 4 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Đồng Tháp,
Trúng đuôi 5 Cà Mau
278
04-10-20Tiền Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Kiên Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Đà Lạt: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 7 Tiền Giang,
Trúng đầu 2 Kiên Giang,
Trúng đầu 2 Đà Lạt
215
03-10-20TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Long An: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Bình Phước: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Hậu Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đầu 6 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng đuôi 6 Hậu Giang
249
02-10-20Vĩnh Long: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Bình Dương: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Trà Vinh: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng đầu 3 Vĩnh Long,
Trúng đầu 3 Bình Dương,
Trúng đầu 2 Trà Vinh
212
01-10-20Tây Ninh: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
An Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Bình Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 7 Tây Ninh,
Trúng đầu 9 An Giang,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
254
30-09-20Đồng Nai: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Cần Thơ: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Sóc Trăng: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đầu 1 Đồng Nai,
Trúng đầu 6 Cần Thơ
240