Đề đầu đuôi Miền Nam Siêu Vip: 300.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :03-12-20
Nạp đủ tiền,tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
03-12-20 Tây Ninh
An Giang
Bình Thuận
02-12-20Đồng Nai: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Cần Thơ: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Sóc Trăng: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 6 Cần Thơ,
Trúng đầu 5 Sóc Trăng
279
01-12-20Bến Tre: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Vũng Tàu: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Bạc Liêu: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng đầu 4 Bạc Liêu
235
30-11-20TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Đồng Tháp: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Cà Mau: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng đầu 4 TP HCM,
Trúng đuôi 5 Đồng Tháp,
Trúng đầu 0 Cà Mau
242
29-11-20Tiền Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Kiên Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Đà Lạt: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng đầu 1 Tiền Giang,
Trúng đuôi 3 Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
234
28-11-20TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Long An: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Bình Phước: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Hậu Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng đầu 0 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng đầu 3 Bình Phước,
Trúng đuôi 8 Hậu Giang
264
27-11-20Vĩnh Long: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Bình Dương: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Trà Vinh: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng đầu 3 Trà Vinh
227
26-11-20Tây Ninh: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
An Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Bình Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 5 Tây Ninh,
Trúng đầu 4 Bình Thuận
259
25-11-20Đồng Nai: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Cần Thơ: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Sóc Trăng: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng đuôi 7 Cần Thơ,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
240
24-11-20Bến Tre: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Vũng Tàu: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Bạc Liêu: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 6 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 8 Bạc Liêu
263
23-11-20TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Đồng Tháp: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Cà Mau: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 5 TP HCM,
Trúng đầu 8 Cà Mau
229
22-11-20Tiền Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Kiên Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Đà Lạt: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng đầu 7 Tiền Giang,
Trúng đầu 1 Kiên Giang
260
21-11-20TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Long An: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Bình Phước: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Hậu Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 0 TP HCM,
Trúng đuôi 0 Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng đầu 7 Hậu Giang
249
20-11-20Vĩnh Long: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Bình Dương: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Trà Vinh: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng đầu 5 Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
252
19-11-20Tây Ninh: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
An Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Bình Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng đầu 0 An Giang,
Trúng đầu 3 Bình Thuận
257
18-11-20Đồng Nai: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Cần Thơ: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Sóc Trăng: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng đầu 0 Đồng Nai,
Trúng đuôi 6 Cần Thơ,
Trúng đuôi 1 Sóc Trăng
247
17-11-20Bến Tre: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Vũng Tàu: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Bạc Liêu: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 7 Bến Tre,
Trúng đầu 1 Vũng Tàu,
Trúng đầu 6 Bạc Liêu
257
16-11-20TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Đồng Tháp: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Cà Mau: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đầu 1 TP HCM,
Trúng đuôi 8 Đồng Tháp,
Trúng đuôi 3 Cà Mau
256
15-11-20Tiền Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Kiên Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Đà Lạt: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 1 Tiền Giang,
Trúng đầu 7 Kiên Giang,
Trúng đuôi 2 Đà Lạt
255
14-11-20TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Long An: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Bình Phước: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Hậu Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đuôi 0 Long An,
Trúng đuôi 7 Bình Phước,
Trúng đuôi 2 Hậu Giang
245
13-11-20Vĩnh Long: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Bình Dương: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Trà Vinh: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng đuôi 5 Trà Vinh
242
12-11-20Tây Ninh: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
An Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Bình Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 7 Tây Ninh,
Trúng đuôi 4 An Giang,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
247
11-11-20Đồng Nai: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Cần Thơ: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Sóc Trăng: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đầu 9 Đồng Nai,
Trúng đầu 6 Cần Thơ,
Trúng đầu 6 Sóc Trăng
229
10-11-20Bến Tre: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Vũng Tàu: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Bạc Liêu: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 3 Bến Tre,
Trúng đuôi 1 Vũng Tàu,
Trúng đầu 9 Bạc Liêu
253
09-11-20TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Đồng Tháp: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Cà Mau: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đầu 9 TP HCM,
Trúng đầu 1 Cà Mau
236
08-11-20Tiền Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Kiên Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Đà Lạt: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đầu 4 Kiên Giang,
Trúng đầu 6 Đà Lạt
274
07-11-20TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Long An: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Bình Phước: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Hậu Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng đuôi 6 Hậu Giang
269
06-11-20Vĩnh Long: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Bình Dương: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Trà Vinh: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
220
05-11-20Tây Ninh: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
An Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Bình Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng đầu 2 Tây Ninh,
Trúng đuôi 4 An Giang,
Trúng đầu 4 Bình Thuận
271
04-11-20Đồng Nai: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Cần Thơ: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Sóc Trăng: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng đầu 7 Đồng Nai,
Trúng đuôi 0 Cần Thơ
216
03-11-20Bến Tre: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Vũng Tàu: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Bạc Liêu: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đầu 7 Bến Tre,
Trúng đuôi 8 Vũng Tàu,
Trúng Đặc Biệt Bạc Liêu
246
02-11-20TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Đồng Tháp: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Cà Mau: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đuôi 0 Đồng Tháp,
Trúng đuôi 6 Cà Mau
246