Đề đầu đuôi Miền Nam Siêu Vip: 300.000 VNĐ

Thần tài xổ số ngày :09-07-21


Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
09-07-21 Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
08-07-21Tây Ninh: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
An Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Bình Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng đuôi 3 An Giang,
Trúng đầu 1 Bình Thuận
246
07-07-21Đồng Nai: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Cần Thơ: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Sóc Trăng: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Cần Thơ,
Trúng đầu 4 Sóc Trăng
238
06-07-21Bến Tre: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Vũng Tàu: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Bạc Liêu: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng đầu 3 Bến Tre,
Trúng đuôi 6 Vũng Tàu,
Trúng đầu 1 Bạc Liêu
249
05-07-21TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Đồng Tháp: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Cà Mau: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng đầu 6 Đồng Tháp,
Trúng đầu 4 Cà Mau
280
04-07-21Tiền Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Đà Lạt: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng đầu 6 Kiên Giang,
Trúng đầu 3 Đà Lạt
254
03-07-21TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Long An: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Bình Phước: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Hậu Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 1 TP HCM,
Trúng đầu 0 Long An,
Trúng đầu 1 Bình Phước,
Trúng đuôi 8 Hậu Giang
240
02-07-21Vĩnh Long: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Bình Dương: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Trà Vinh: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 8 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 3 Bình Dương,
Trúng đầu 1 Trà Vinh
263
01-07-21Tây Ninh: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
An Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Bình Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 8 An Giang,
Trúng đuôi 3 Bình Thuận
243
30-06-21Đồng Nai: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Cần Thơ: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Sóc Trăng: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng đầu 9 Đồng Nai,
Trúng đuôi 0 Cần Thơ,
Trúng đầu 2 Sóc Trăng
271
29-06-21Bến Tre: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Vũng Tàu: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Bạc Liêu: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng đầu 2 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 9 Bạc Liêu
252
28-06-21TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Đồng Tháp: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Cà Mau: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng đầu 7 TP HCM,
Trúng đuôi 7 Đồng Tháp,
Trúng đuôi 4 Cà Mau
211
27-06-21Tiền Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Kiên Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Đà Lạt: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đầu 4 Tiền Giang,
Trúng đuôi 3 Kiên Giang,
Trúng đuôi 8 Đà Lạt
213
26-06-21TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Long An: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Bình Phước: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Hậu Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 6 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng đuôi 9 Hậu Giang
243
25-06-21Vĩnh Long: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Bình Dương: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Trà Vinh: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng đuôi 2 Trà Vinh
241
24-06-21Tây Ninh: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
An Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Bình Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng đuôi 8 An Giang,
Trúng đuôi 7 Bình Thuận
276
23-06-21Đồng Nai: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Cần Thơ: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Sóc Trăng: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Cần Thơ,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
247
22-06-21Bến Tre: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Vũng Tàu: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Bạc Liêu: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu236
21-06-21TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Đồng Tháp: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Cà Mau: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đầu 5 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Đồng Tháp,
Trúng đuôi 5 Cà Mau
247
20-06-21Tiền Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Kiên Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Đà Lạt: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 4 Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang,
Trúng đuôi 8 Đà Lạt
234
19-06-21TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Long An: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Bình Phước: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Hậu Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng đầu 8 TP HCM,
Trúng đầu 7 Long An,
Trúng đầu 6 Bình Phước,
Trúng đầu 1 Hậu Giang
254
18-06-21Vĩnh Long: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Bình Dương: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Trà Vinh: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 6 Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng đuôi 7 Trà Vinh
271
17-06-21Tây Ninh: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
An Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Bình Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng đầu 2 Tây Ninh,
Trúng đuôi 4 An Giang,
Trúng đuôi 7 Bình Thuận
247
16-06-21Đồng Nai: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Cần Thơ: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Sóc Trăng: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng đuôi 5 Cần Thơ,
Trúng đầu 6 Sóc Trăng
216
15-06-21Bến Tre: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Vũng Tàu: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Bạc Liêu: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 8 Vũng Tàu239
14-06-21TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Đồng Tháp: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Cà Mau: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 2 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Đồng Tháp
260
13-06-21Tiền Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Kiên Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Đà Lạt: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 9 Kiên Giang252
12-06-21TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Long An: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Bình Phước: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Hậu Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 7 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng đầu 7 Bình Phước,
Trúng đầu 4 Hậu Giang
252
11-06-21Vĩnh Long: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Bình Dương: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Trà Vinh: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 4 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 5 Bình Dương,
Trúng đầu 9 Trà Vinh
245
10-06-21Tây Ninh: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
An Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Bình Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 1 Tây Ninh,
Trúng đuôi 8 An Giang,
Trúng đuôi 9 Bình Thuận
253
09-06-21Đồng Nai: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Cần Thơ: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Sóc Trăng: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đầu 3 Đồng Nai,
Trúng Đặc Biệt Cần Thơ,
Trúng đuôi 3 Sóc Trăng
236
08-06-21Bến Tre: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Vũng Tàu: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Bạc Liêu: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 9 Bến Tre,
Trúng đuôi 3 Vũng Tàu,
Trúng đầu 7 Bạc Liêu
267