Đề đầu đuôi Miền Nam Siêu Vip: 500.000 VNĐ

Chúc các bạn may mắn ngày :09-07-21


Nạp đủ tiền, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
09-07-21 Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
08-07-21Tây Ninh: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
An Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Bình Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 4 Tây Ninh,
Trúng đuôi 9 Bình Thuận
247
07-07-21Đồng Nai: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Cần Thơ: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Sóc Trăng: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Cần Thơ,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
271
06-07-21Bến Tre: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Vũng Tàu: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Bạc Liêu: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng đầu 3 Bến Tre,
Trúng đuôi 6 Vũng Tàu,
Trúng Đặc Biệt Bạc Liêu
251
05-07-21TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Đồng Tháp: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Cà Mau: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng đầu 9 TP HCM,
Trúng đầu 6 Đồng Tháp
265
04-07-21Tiền Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Kiên Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Đà Lạt: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng đuôi 7 Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
241
03-07-21TP HCM: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Long An: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Bình Phước: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Hậu Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đầu 3 TP HCM,
Trúng đầu 0 Long An,
Trúng đầu 1 Bình Phước,
Trúng đầu 1 Hậu Giang
231
02-07-21Vĩnh Long: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Bình Dương: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Trà Vinh: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 8 Vĩnh Long256
01-07-21Tây Ninh: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
An Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Bình Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 4 Tây Ninh,
Trúng đầu 5 An Giang,
Trúng đầu 0 Bình Thuận
250
30-06-21Đồng Nai: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Cần Thơ: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Sóc Trăng: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng đầu 9 Cần Thơ,
Trúng đuôi 4 Sóc Trăng
251
29-06-21Bến Tre: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Vũng Tàu: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Bạc Liêu: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đầu 5 Bến Tre,
Trúng đầu 2 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 9 Bạc Liêu
247
28-06-21TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Đồng Tháp: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Cà Mau: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đầu 7 TP HCM,
Trúng đầu 4 Đồng Tháp,
Trúng đuôi 4 Cà Mau
239
27-06-21Tiền Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Kiên Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Đà Lạt: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 3 Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang,
Trúng đuôi 8 Đà Lạt
263
26-06-21TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Long An: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Bình Phước: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Hậu Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đầu 9 TP HCM,
Trúng đuôi 8 Long An,
Trúng đầu 6 Hậu Giang
241
25-06-21Vĩnh Long: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Bình Dương: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Trà Vinh: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng đầu 4 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 9 Bình Dương,
Trúng đầu 4 Trà Vinh
252
24-06-21Tây Ninh: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
An Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Bình Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng đầu 7 Tây Ninh,
Trúng đuôi 8 An Giang,
Trúng đầu 9 Bình Thuận
250
23-06-21Đồng Nai: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Cần Thơ: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Sóc Trăng: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 3 Đồng Nai,
Trúng đuôi 1 Cần Thơ,
Trúng đuôi 4 Sóc Trăng
265
22-06-21Bến Tre: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Vũng Tàu: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Bạc Liêu: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 8 Bến Tre,
Trúng đầu 7 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 2 Bạc Liêu
227
21-06-21TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Đồng Tháp: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Cà Mau: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đầu 8 Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
238
20-06-21Tiền Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Kiên Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Đà Lạt: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng đuôi 3 Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
275
19-06-21TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Long An: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Bình Phước: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Hậu Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng đầu 6 Bình Phước,
Trúng đuôi 0 Hậu Giang
231
18-06-21Vĩnh Long: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Bình Dương: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Trà Vinh: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đầu 9 Vĩnh Long,
Trúng đầu 6 Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
240
17-06-21Tây Ninh: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
An Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Bình Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng đầu 2 Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng đầu 0 Bình Thuận
247
16-06-21Đồng Nai: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Cần Thơ: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Sóc Trăng: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đầu 5 Đồng Nai,
Trúng Đặc Biệt Cần Thơ,
Trúng đuôi 3 Sóc Trăng
222
15-06-21Bến Tre: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Vũng Tàu: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Bạc Liêu: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng đầu 8 Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng đầu 3 Bạc Liêu
260
14-06-21Đồng Tháp: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Cà Mau: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng đầu 3 Đồng Tháp,
Trúng đầu 3 Cà Mau,
Trúng đầu 7 TP HCM
264
13-06-21Tiền Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Kiên Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Đà Lạt: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng đầu 8 Đà Lạt
266
12-06-21TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Long An: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Bình Phước: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Hậu Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đầu 8 Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng đuôi 5 Hậu Giang
257
11-06-21Vĩnh Long: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Bình Dương: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Trà Vinh: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 4 Vĩnh Long,
Trúng đầu 7 Bình Dương,
Trúng đuôi 6 Trà Vinh
255
10-06-21Tây Ninh: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
An Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Bình Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng đầu 7 An Giang,
Trúng đầu 6 Bình Thuận
226
09-06-21Đồng Nai: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Cần Thơ: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Sóc Trăng: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Cần Thơ238
08-06-21Bạc Liêu: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Bến Tre: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Vũng Tàu: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng đầu 7 Bạc Liêu,
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng đuôi 3 Vũng Tàu
232