Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp: 500.000 VNĐ

Uy tín chính xác ngày :31-05-20
Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đề Kết quả Theo
31-05-20 Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
30-05-20TP HCM: 77,
Long An: 63,
Bình Phước: 40,
Hậu Giang: 45
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Hậu Giang
233
29-05-20Vĩnh Long: 65,
Bình Dương: 29,
Trà Vinh: 16
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
216
28-05-20Tây Ninh: 25,
An Giang: 01,
Bình Thuận: 84
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
260
27-05-20Đồng Nai: 47,
Cần Thơ: 66,
Sóc Trăng: 19
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
237
26-05-20Bến Tre: 89,
Vũng Tàu: 51,
Bạc Liêu: 43
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
244
25-05-20TP HCM: 49,
Đồng Tháp: 82,
Cà Mau: 38
Trúng TP HCM,
Trúng Cà Mau
258
24-05-20Tiền Giang: 71,
Kiên Giang: 86,
Đà Lạt: 90
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
241
23-05-20TP HCM: 80,
Long An: 92,
Bình Phước: 12,
Hậu Giang: 37
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
260
22-05-20Vĩnh Long: 23,
Bình Dương: 20,
Trà Vinh: 99
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
250
21-05-20Tây Ninh: 36,
An Giang: 21,
Bình Thuận: 37
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
257
20-05-20Đồng Nai: 66,
Cần Thơ: 52,
Sóc Trăng: 45
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
263
19-05-20Bến Tre: 02,
Vũng Tàu: 34,
Bạc Liêu: 23
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
268
18-05-20TP HCM: 72,
Đồng Tháp: 17,
Cà Mau: 98
Trúng TP HCM,
Trúng Cà Mau
257
17-05-20Tiền Giang: 15,
Kiên Giang: 54,
Đà Lạt: 36
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
227
16-05-20TP HCM: 11,
Long An: 29,
Bình Phước: 80,
Hậu Giang: 68
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
239
15-05-20Vĩnh Long: 60,
Bình Dương: 82,
Trà Vinh: 58
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
276
14-05-20Tây Ninh: 76,
An Giang: 26,
Bình Thuận: 32
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
219
13-05-20Đồng Nai: 96,
Cần Thơ: 52,
Sóc Trăng: 29
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
268
12-05-20Bến Tre: 11,
Vũng Tàu: 99,
Bạc Liêu: 97
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
257
11-05-20TP HCM: 14,
Đồng Tháp: 45,
Cà Mau: 12
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
227
10-05-20Tiền Giang: 18,
Kiên Giang: 46,
Đà Lạt: 59
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
228
09-05-20TP HCM: 67,
Long An: 71,
Bình Phước: 29,
Hậu Giang: 43
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
243
08-05-20Vĩnh Long: 07,
Bình Dương: 92,
Trà Vinh: 02
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương
265
07-05-20Tây Ninh: 57,
An Giang: 90,
Bình Thuận: 85
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
252
06-05-20Đồng Nai: 11,
Cần Thơ: 88,
Sóc Trăng: 29
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ
241
05-05-20Bến Tre: 54,
Vũng Tàu: 98,
Bạc Liêu: 96
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
248
04-05-20TP HCM: 14,
Đồng Tháp: 63,
Cà Mau: 97
Trúng TP HCM,
Trúng Cà Mau
280
03-05-20Tiền Giang: 36,
Kiên Giang: 33,
Đà Lạt: 33
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
262
02-05-20TP HCM: 35,
Long An: 72,
Bình Phước: 97,
Hậu Giang: 24
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
261
01-05-20Vĩnh Long: 78,
Bình Dương: 11,
Trà Vinh: 02
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
257
30-04-20Tây Ninh: 08,
An Giang: 00,
Bình Thuận: 99
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
269