Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp: 300.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :09-07-21


Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đề Kết quả Theo
09-07-21 Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
08-07-21Tây Ninh: 84,
An Giang: 23,
Bình Thuận: 19
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
243
07-07-21Đồng Nai: 76,
Cần Thơ: 51,
Sóc Trăng: 48
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
227
06-07-21Bến Tre: 32,
Vũng Tàu: 06,
Bạc Liêu: 18
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
265
05-07-21TP HCM: 96,
Đồng Tháp: 62,
Cà Mau: 42
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
256
04-07-21Tiền Giang: 16,
Kiên Giang: 67,
Đà Lạt: 35
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
282
03-07-21TP HCM: 31,
Long An: 09,
Bình Phước: 13,
Hậu Giang: 37
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
235
02-07-21Vĩnh Long: 68,
Bình Dương: 86,
Trà Vinh: 12
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
241
01-07-21Tây Ninh: 84,
An Giang: 58,
Bình Thuận: 03
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
290
30-06-21Đồng Nai: 90,
Cần Thơ: 90,
Sóc Trăng: 24
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
254
29-06-21Bến Tre: 51,
Vũng Tàu: 21,
Bạc Liêu: 39
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
242
28-06-21TP HCM: 71,
Đồng Tháp: 47,
Cà Mau: 84
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
248
27-06-21Tiền Giang: 43,
Kiên Giang: 13,
Đà Lạt: 98
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
245
26-06-21TP HCM: 96,
Long An: 63,
Bình Phước: 54,
Hậu Giang: 69
Trúng TP HCM,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
257
25-06-21Vĩnh Long: 43,
Bình Dương: 49,
Trà Vinh: 42
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
257
24-06-21Tây Ninh: 77,
An Giang: 38,
Bình Thuận: 97
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
269
23-06-21Đồng Nai: 23,
Cần Thơ: 91,
Sóc Trăng: 24
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ
232
22-06-21Bến Tre: 18,
Vũng Tàu: 78,
Bạc Liêu: 12
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
266
21-06-21TP HCM: 57,
Đồng Tháp: 88,
Cà Mau: 75
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
249
20-06-21Tiền Giang: 74,
Kiên Giang: 73,
Đà Lạt: 78
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
260
19-06-21TP HCM: 80,
Long An: 71,
Bình Phước: 62,
Hậu Giang: 10
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
265
18-06-21Vĩnh Long: 96,
Bình Dương: 67,
Trà Vinh: 97
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
253
17-06-21Tây Ninh: 01,
An Giang: 94,
Bình Thuận: 07
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
259
16-06-21Đồng Nai: 59,
Cần Thơ: 90,
Sóc Trăng: 63
Trúng Sóc Trăng237
15-06-21Bến Tre: 83,
Vũng Tàu: 08,
Bạc Liêu: 39
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
236
14-06-21TP HCM: 72,
Đồng Tháp: 21,
Cà Mau: 36
Trúng TP HCM,
Trúng Cà Mau
268
13-06-21Tiền Giang: 12,
Kiên Giang: 99,
Đà Lạt: 83
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
238
12-06-21TP HCM: 17,
Long An: 81,
Bình Phước: 75,
Hậu Giang: 45
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
256
11-06-21Vĩnh Long: 74,
Bình Dương: 75,
Trà Vinh: 96
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
268
10-06-21Tây Ninh: 21,
An Giang: 78,
Bình Thuận: 69
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
228
09-06-21Đồng Nai: 35,
Cần Thơ: 30,
Sóc Trăng: 63
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
249
08-06-21Bến Tre: 59,
Vũng Tàu: 43,
Bạc Liêu: 76
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
224