Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp: 1.000.000 VNĐ

Chốt số siêu víp ngày :06-03-21


Nạp đủ tiền, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đề Kết quả Theo
06-03-21 TP HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
05-03-21Vĩnh Long: 21,
Bình Dương: 11,
Trà Vinh: 98
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương
236
04-03-21Tây Ninh: 96,
An Giang: 08,
Bình Thuận: 43
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
227
03-03-21Đồng Nai: 99,
Cần Thơ: 53,
Sóc Trăng: 47
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
229
02-03-21Bến Tre: 74,
Vũng Tàu: 89,
Bạc Liêu: 64
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
248
01-03-21TP HCM: 07,
Đồng Tháp: 25,
Cà Mau: 08
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
258
28-02-21Tiền Giang: 88,
Kiên Giang: 38,
Đà Lạt: 41
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
281
27-02-21TP HCM: 34,
Long An: 52,
Bình Phước: 76,
Hậu Giang: 34
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
258
26-02-21Vĩnh Long: 84,
Bình Dương: 93,
Trà Vinh: 33
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
264
25-02-21Bình Thuận: 93,
Tây Ninh: 41,
An Giang: 27
Trúng Bình Thuận,
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang
233
24-02-21Đồng Nai: 94,
Cần Thơ: 86,
Sóc Trăng: 11
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
247
23-02-21Bến Tre: 30,
Vũng Tàu: 26,
Bạc Liêu: 42
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
237
22-02-21TP HCM: 03,
Đồng Tháp: 90,
Cà Mau: 77
Trúng TP HCM,
Trúng Cà Mau
264
21-02-21Kiên Giang: 55,
Đà Lạt: 00,
Tiền Giang: 79
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt,
Trúng Tiền Giang
249
20-02-21TP HCM: 23,
Long An: 48,
Bình Phước: 91,
Hậu Giang: 16
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
249
19-02-21Vĩnh Long: 38,
Bình Dương: 53,
Trà Vinh: 01
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương
248
18-02-21Tây Ninh: 11,
An Giang: 67,
Bình Thuận: 52
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
248
17-02-21Đồng Nai: 27,
Cần Thơ: 95,
Sóc Trăng: 11
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
251
16-02-21Bến Tre: 75,
Vũng Tàu: 09,
Bạc Liêu: 01
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
255
15-02-21TP HCM: 56,
Đồng Tháp: 99,
Cà Mau: 47
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
242
14-02-21Tiền Giang: 35,
Kiên Giang: 24,
Đà Lạt: 09
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
256
13-02-21TP HCM: 15,
Long An: 65,
Bình Phước: 34,
Hậu Giang: 68
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
267
12-02-21Vĩnh Long: 86,
Bình Dương: 24,
Trà Vinh: 86
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương
256
11-02-21Tây Ninh: 34,
An Giang: 02,
Bình Thuận: 32
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
264
10-02-21Đồng Nai: 77,
Cần Thơ: 70,
Sóc Trăng: 59
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
268
09-02-21Bến Tre: 93,
Vũng Tàu: 75,
Bạc Liêu: 33
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
219
08-02-21TP HCM: 48,
Đồng Tháp: 63,
Cà Mau: 07
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
256
07-02-21Tiền Giang: 00,
Kiên Giang: 72,
Đà Lạt: 92
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
231
06-02-21TP HCM: 64,
Long An: 43,
Bình Phước: 93,
Hậu Giang: 94
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
255
05-02-21Vĩnh Long: 56,
Bình Dương: 35,
Trà Vinh: 39
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
252
04-02-21Tây Ninh: 08,
An Giang: 88,
Bình Thuận: 48
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
258
03-02-21Đồng Nai: 34,
Cần Thơ: 62,
Sóc Trăng: 28
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
250