Giải Tám Miền Nam Víp: 500.000 VNĐ

Đánh phải trúng ngày :31-10-20
Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Giải Tám Kết quả Theo
31-10-20 TP HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
30-10-20Vĩnh Long: 79,
Bình Dương: 13,
Trà Vinh: 57
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
264
29-10-20Tây Ninh: 01,
An Giang: 04,
Bình Thuận: 84
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
251
28-10-20Đồng Nai: 07,
Cần Thơ: 11,
Sóc Trăng: 07
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
249
27-10-20Bến Tre: 66,
Vũng Tàu: 01,
Bạc Liêu: 45
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
244
26-10-20TP HCM: 41,
Đồng Tháp: 60,
Cà Mau: 58
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
260
25-10-20Tiền Giang: 36,
Kiên Giang: 65,
Đà Lạt: 12
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
290
24-10-20TP HCM: 59,
Long An: 36,
Bình Phước: 65,
Hậu Giang: 05
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
249
23-10-20Vĩnh Long: 73,
Bình Dương: 41,
Trà Vinh: 12
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
243
22-10-20Tây Ninh: 34,
An Giang: 96,
Bình Thuận: 93
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
269
21-10-20Đồng Nai: 89,
Cần Thơ: 59,
Sóc Trăng: 03
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
225
20-10-20Bến Tre: 30,
Vũng Tàu: 08,
Bạc Liêu: 90
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
264
19-10-20TP HCM: 40,
Đồng Tháp: 29,
Cà Mau: 51
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
243
18-10-20Tiền Giang: 79,
Kiên Giang: 69,
Đà Lạt: 02
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
235
17-10-20TP HCM: 62,
Long An: 12,
Bình Phước: 95,
Hậu Giang: 66
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
262
16-10-20Vĩnh Long: 14,
Bình Dương: 34,
Trà Vinh: 57
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
252
15-10-20Tây Ninh: 88,
An Giang: 49,
Bình Thuận: 33
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
283
14-10-20Đồng Nai: 07,
Cần Thơ: 62,
Sóc Trăng: 46
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
246
13-10-20Bến Tre: 46,
Vũng Tàu: 07,
Bạc Liêu: 50
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
279
12-10-20TP HCM: 40,
Đồng Tháp: 64,
Cà Mau: 61
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
284
11-10-20Tiền Giang: 18,
Kiên Giang: 42,
Đà Lạt: 93
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
233
10-10-20TP HCM: 29,
Long An: 38,
Bình Phước: 26,
Hậu Giang: 49
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
246
09-10-20Vĩnh Long: 45,
Bình Dương: 59,
Trà Vinh: 65
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
236
08-10-20Tây Ninh: 63,
An Giang: 00,
Bình Thuận: 23
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
217
07-10-20Đồng Nai: 34,
Cần Thơ: 00,
Sóc Trăng: 93
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
254
06-10-20Bến Tre: 97,
Vũng Tàu: 54,
Bạc Liêu: 71
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
268
05-10-20TP HCM: 34,
Đồng Tháp: 07,
Cà Mau: 49
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
259
04-10-20Tiền Giang: 06,
Kiên Giang: 02,
Đà Lạt: 13
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
252
03-10-20TP HCM: 71,
Long An: 67,
Bình Phước: 12,
Hậu Giang: 05
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
245
02-10-20Vĩnh Long: 90,
Bình Dương: 48,
Trà Vinh: 89
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
259
01-10-20Tây Ninh: 96,
An Giang: 14,
Bình Thuận: 58
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
242
30-09-20Đồng Nai: 03,
Cần Thơ: 11,
Sóc Trăng: 19
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
270