Lô ba số Miền Nam Siêu Chuẩn: 400.000 VNĐ

Số chuẩn đánh là trúng ngày :30-03-20
Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Lô ba số Kết quả Theo
30-03-20 TP HCM
Đồng Tháp
Cà Mau
29-03-20Tiền Giang: 052,
Kiên Giang: 378,
Đà Lạt: 576
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
322
28-03-20TP HCM: 572,
Long An: 040,
Bình Phước: 137,
Hậu Giang: 296
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
342
27-03-20Vĩnh Long: 442,
Bình Dương: 052,
Trà Vinh: 924
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
347
26-03-20Tây Ninh: 741,
An Giang: 853,
Bình Thuận: 194
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
335
25-03-20Đồng Nai: 348,
Cần Thơ: 561,
Sóc Trăng: 570
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
377
24-03-20Bến Tre: 475,
Vũng Tàu: 973,
Bạc Liêu: 572
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
329
23-03-20TP HCM: 379,
Đồng Tháp: 841,
Cà Mau: 263
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
344
22-03-20Tiền Giang: 131,
Kiên Giang: 701,
Đà Lạt: 014
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
314
21-03-20TP HCM: 315,
Long An: 185,
Bình Phước: 710,
Hậu Giang: 957
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
363
20-03-20Vĩnh Long: 603,
Bình Dương: 849,
Trà Vinh: 676
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
359
19-03-20Tây Ninh: 582,
An Giang: 238,
Bình Thuận: 781
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
339
18-03-20Đồng Nai: 216,
Cần Thơ: 721,
Sóc Trăng: 106
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
353
17-03-20Bến Tre: 482,
Vũng Tàu: 663,
Bạc Liêu: 085
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
362
16-03-20TP HCM: 915,
Đồng Tháp: 476,
Cà Mau: 816
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
342
15-03-20Tiền Giang: 974,
Kiên Giang: 844,
Đà Lạt: 428
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
338
14-03-20TP HCM: 417,
Long An: 824,
Bình Phước: 855,
Hậu Giang: 654
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
331
13-03-20Vĩnh Long: 391,
Bình Dương: 670,
Trà Vinh: 019
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
369
12-03-20Tây Ninh: 319,
An Giang: 994,
Bình Thuận: 265
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
321
11-03-20Đồng Nai: 621,
Cần Thơ: 486,
Sóc Trăng: 716
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ
356
10-03-20Bến Tre: 434,
Vũng Tàu: 862,
Bạc Liêu: 333
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
377
09-03-20TP HCM: 688,
Đồng Tháp: 646,
Cà Mau: 872
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
348
08-03-20Tiền Giang: 200,
Kiên Giang: 306,
Đà Lạt: 172
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
341
07-03-20TP HCM: 206,
Long An: 224,
Bình Phước: 918,
Hậu Giang: 357
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Hậu Giang
312
06-03-20Vĩnh Long: 224,
Bình Dương: 504,
Trà Vinh: 647
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
366
05-03-20Tây Ninh: 976,
An Giang: 763,
Bình Thuận: 605
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
338
04-03-20Đồng Nai: 241,
Cần Thơ: 233,
Sóc Trăng: 145
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
357
03-03-20Bến Tre: 951,
Vũng Tàu: 714,
Bạc Liêu: 816
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
380
02-03-20TP HCM: 768,
Đồng Tháp: 232,
Cà Mau: 629
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
353
01-03-20Tiền Giang: 956,
Kiên Giang: 667,
Đà Lạt: 421
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
343
29-02-20TP HCM: 504,
Long An: 398,
Bình Phước: 332,
Hậu Giang: 536
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
338
28-02-20Vĩnh Long: 068,
Bình Dương: 620,
Trà Vinh: 006
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
352