Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 1.000.000 VNĐ

Soi cầu đẳng cấp ngày :04-07-20
Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
04-07-20 TP HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
03-07-20Vĩnh Long: 742,
Bình Dương: 119,
Trà Vinh: 757
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
802
02-07-20Tây Ninh: 914,
An Giang: 011,
Bình Thuận: 838
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
367
01-07-20Đồng Nai: 440,
Cần Thơ: 481,
Sóc Trăng: 433
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ
578
30-06-20Bến Tre: 304,
Vũng Tàu: 253,
Bạc Liêu: 483
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
501
29-06-20TP HCM: 635,
Đồng Tháp: 590,
Cà Mau: 388
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
687
28-06-20Tiền Giang: 226,
Kiên Giang: 007,
Đà Lạt: 285
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
404
27-06-20TP HCM: 065,
Long An: 528,
Bình Phước: 226,
Hậu Giang: 386
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
628
26-06-20Vĩnh Long: 702,
Bình Dương: 441,
Trà Vinh: 723
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
591
25-06-20Tây Ninh: 679,
An Giang: 277,
Bình Thuận: 594
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
807
24-06-20Đồng Nai: 491,
Cần Thơ: 535,
Sóc Trăng: 300
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
772
23-06-20Bến Tre: 888,
Vũng Tàu: 034,
Bạc Liêu: 277
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
350
22-06-20TP HCM: 625,
Đồng Tháp: 167,
Cà Mau: 598
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
451
21-06-20Tiền Giang: 212,
Kiên Giang: 787,
Đà Lạt: 663
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
579
20-06-20TP HCM: 167,
Long An: 848,
Bình Phước: 594,
Hậu Giang: 304
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
554
19-06-20Vĩnh Long: 225,
Bình Dương: 725,
Trà Vinh: 179
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
706
18-06-20Tây Ninh: 440,
An Giang: 260,
Bình Thuận: 465
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
557
17-06-20Đồng Nai: 004,
Cần Thơ: 397,
Sóc Trăng: 294
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
703
16-06-20Bến Tre: 752,
Vũng Tàu: 556,
Bạc Liêu: 636
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu
831
15-06-20TP HCM: 948,
Đồng Tháp: 384,
Cà Mau: 634
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
522
14-06-20Tiền Giang: 277,
Kiên Giang: 026,
Đà Lạt: 306
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang
511
13-06-20TP HCM: 707,
Long An: 909,
Bình Phước: 637,
Hậu Giang: 240
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
270
12-06-20Vĩnh Long: 971,
Bình Dương: 236,
Trà Vinh: 517
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
512
11-06-20Tây Ninh: 088,
An Giang: 488,
Bình Thuận: 905
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
583
10-06-20Đồng Nai: 028,
Cần Thơ: 879,
Sóc Trăng: 330
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
648
09-06-20Bến Tre: 200,
Vũng Tàu: 610,
Bạc Liêu: 409
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
645
08-06-20TP HCM: 064,
Đồng Tháp: 938,
Cà Mau: 459
Trúng TP HCM,
Trúng Cà Mau
662
07-06-20Tiền Giang: 471,
Kiên Giang: 816,
Đà Lạt: 194
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
550
06-06-20TP HCM: 635,
Long An: 364,
Bình Phước: 044,
Hậu Giang: 455
Trúng TP HCM,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
675
05-06-20Vĩnh Long: 038,
Bình Dương: 431,
Trà Vinh: 965
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
569
04-06-20Tây Ninh: 689,
An Giang: 572,
Bình Thuận: 334
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
773
03-06-20Đồng Nai: 655,
Cần Thơ: 332,
Sóc Trăng: 838
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
543