Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 500.000 VNĐ

Khẳng định chính xác ngày :09-07-21


Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
09-07-21 Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
08-07-21Tây Ninh: 386,
An Giang: 923,
Bình Thuận: 319
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
657
07-07-21Đồng Nai: 076,
Cần Thơ: 151,
Sóc Trăng: 248
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
457
06-07-21Bến Tre: 932,
Vũng Tàu: 806,
Bạc Liêu: 318
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
668
05-07-21TP HCM: 296,
Đồng Tháp: 462,
Cà Mau: 542
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
663
04-07-21Tiền Giang: 816,
Kiên Giang: 867,
Đà Lạt: 435
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
628
03-07-21TP HCM: 631,
Long An: 909,
Bình Phước: 013,
Hậu Giang: 579
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
436
02-07-21Vĩnh Long: 068,
Bình Dương: 293,
Trà Vinh: 312
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
651
01-07-21Tây Ninh: 315,
An Giang: 758,
Bình Thuận: 403
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
478
30-06-21Đồng Nai: 490,
Cần Thơ: 290,
Sóc Trăng: 124
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
704
29-06-21Bến Tre: 651,
Vũng Tàu: 021,
Bạc Liêu: 839
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
598
28-06-21TP HCM: 771,
Đồng Tháp: 647,
Cà Mau: 784
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
459
27-06-21Tiền Giang: 343,
Kiên Giang: 213,
Đà Lạt: 198
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
657
26-06-21TP HCM: 196,
Long An: 828,
Bình Phước: 654,
Hậu Giang: 269
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
344
25-06-21Vĩnh Long: 143,
Bình Dương: 649,
Trà Vinh: 542
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
356
24-06-21Tây Ninh: 134,
An Giang: 638,
Bình Thuận: 497
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
594
23-06-21Đồng Nai: 023,
Cần Thơ: 953,
Sóc Trăng: 254
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
584
22-06-21Bến Tre: 418,
Vũng Tàu: 778,
Bạc Liêu: 212
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
572
21-06-21TP HCM: 557,
Đồng Tháp: 088,
Cà Mau: 475
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
515
20-06-21Tiền Giang: 174,
Kiên Giang: 073,
Đà Lạt: 178
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
767
19-06-21TP HCM: 980,
Long An: 971,
Bình Phước: 162,
Hậu Giang: 910
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
677
18-06-21Vĩnh Long: 596,
Bình Dương: 167,
Trà Vinh: 097
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
558
17-06-21Tây Ninh: 225,
An Giang: 894,
Bình Thuận: 407
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
403
16-06-21Đồng Nai: 155,
Cần Thơ: 194,
Sóc Trăng: 863
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
619
15-06-21Bến Tre: 583,
Vũng Tàu: 808,
Bạc Liêu: 739
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
557
14-06-21TP HCM: 072,
Đồng Tháp: 834,
Cà Mau: 836
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
719
13-06-21Tiền Giang: 912,
Kiên Giang: 699,
Đà Lạt: 483
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
656
12-06-21TP HCM: 117,
Long An: 481,
Bình Phước: 230,
Hậu Giang: 345
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Hậu Giang
393
11-06-21Vĩnh Long: 874,
Bình Dương: 575,
Trà Vinh: 296
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
621
10-06-21Tây Ninh: 421,
An Giang: 078,
Bình Thuận: 569
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
487
09-06-21Đồng Nai: 435,
Cần Thơ: 630,
Sóc Trăng: 285
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ
555
08-06-21Bến Tre: 059,
Vũng Tàu: 543,
Bạc Liêu: 676
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
267