Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 700.000 VNĐ

Soi cầu siêu chuẩn 99% ngày :16-10-21


Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
16-10-21 Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
15-10-21Gia Lai: 359,218,
Ninh Thuận: 444,628
Trúng 444 Ninh Thuận609
14-10-21Bình Định: 417,359,
Quảng Trị: 684,011,
Quảng Bình: 378,529
Trúng 417 Bình Định,
Trúng 684 Quảng Trị,
Trúng 378 Quảng Bình
576
13-10-21Đà Nẵng: 126,441,
Khánh Hòa: 167,390
Trúng 126 Đà Nẵng,
Trúng 167 Khánh Hòa
365
12-10-21Đắc Lắc: 535,823,
Quảng Nam: 871,407
Trúng 535 Đắc Lắc349
11-10-21TT Huế: 629,782,
Phú Yên: 789,520
Trúng 629 TT Huế,
Trúng 789 Phú Yên
182
10-10-21Kon Tum: 145,177,
Khánh Hòa: 378,774
Trúng 145 Kon Tum,
Trúng 378 Khánh Hòa
675
09-10-21Đà Nẵng: 396,615,
Quảng Ngãi: 231,267,
Đắc Nông: 876,285
Trúng 396 Đà Nẵng,
Trúng 231 Quảng Ngãi
718
08-10-21Gia Lai: 574,536,
Ninh Thuận: 266,982
Trúng 266 Ninh Thuận710
07-10-21Bình Định: 475,164,
Quảng Trị: 428,931,
Quảng Bình: 761,769
Trúng 475 Bình Định,
Trúng 761 Quảng Bình
616
06-10-21Đà Nẵng: 883,542,
Khánh Hòa: 362,391
Trúng 883 Đà Nẵng,
Trúng 362 Khánh Hòa
319
05-10-21Đắc Lắc: 278,835,
Quảng Nam: 655,196
Trúng 278 Đắc Lắc,
Trúng 655 Quảng Nam
708
04-10-21TT Huế: 122,499,
Phú Yên: 611,136
Trúng 122 TT Huế,
Trúng 611 Phú Yên
304
03-10-21Kon Tum: 724,287,
Khánh Hòa: 113,642
Trúng 724 Kon Tum,
Trúng 113 Khánh Hòa
572
02-10-21Đà Nẵng: 214,614,
Quảng Ngãi: 910,818,
Đắc Nông: 236,123
Trúng 214 Đà Nẵng,
Trúng 910 Quảng Ngãi,
Trúng 236 Đắc Nông
622
01-10-21Gia Lai: 237,659,
Ninh Thuận: 157,540
Trúng 237 Gia Lai,
Trúng 157 Ninh Thuận
852
30-09-21Bình Định: 908,007,
Quảng Trị: 623,953,
Quảng Bình: 542,016
Trúng 908 Bình Định,
Trúng 542 Quảng Bình
404
29-09-21Đà Nẵng: 548,084,
Khánh Hòa: 041,248
Trúng 548 Đà Nẵng,
Trúng 041 Khánh Hòa
380
28-09-21Đắc Lắc: 493,756,
Quảng Nam: 048,686
Trúng 493 Đắc Lắc,
Trúng 048 Quảng Nam
454
27-09-21TT Huế: 629,598,
Phú Yên: 753,073
Trúng 629 TT Huế,
Trúng 753 Phú Yên
725
26-09-21Kon Tum: 248,219,
Khánh Hòa: 851,327
Trúng 248 Kon Tum,
Trúng 851 Khánh Hòa
478
25-09-21Đà Nẵng: 431,122,
Quảng Ngãi: 772,703,
Đắc Nông: 892,319
Trúng 772 Quảng Ngãi,
Trúng 892 Đắc Nông
573
24-09-21Gia Lai: 978,680,
Ninh Thuận: 226,165
Trúng 226 Ninh Thuận519
23-09-21Bình Định: 244,365,
Quảng Trị: 910,292,
Quảng Bình: 988,311
Trúng 244 Bình Định,
Trúng 910 Quảng Trị
833
22-09-21Đà Nẵng: 508,733,
Khánh Hòa: 117,218
Trúng 508 Đà Nẵng,
Trúng 117 Khánh Hòa
219
21-09-21Đắc Lắc: 201,750,
Quảng Nam: 542,647
Trúng 201 Đắc Lắc,
Trúng 542 Quảng Nam
795
20-09-21TT Huế: 893,684,
Phú Yên: 388,268
Trúng 388 Phú Yên357
19-09-21Kon Tum: 545,053,
Khánh Hòa: 479,109
Trúng 545 Kon Tum,
Trúng 479 Khánh Hòa
248
18-09-21Đà Nẵng: 402,746,
Quảng Ngãi: 157,095,
Đắc Nông: 199,141
Trúng 402 Đà Nẵng,
Trúng 157 Quảng Ngãi,
Trúng 199 Đắc Nông
392
17-09-21Gia Lai: 898,799,
Ninh Thuận: 233,434
Trúng 898 Gia Lai468
16-09-21Bình Định: 551,136,
Quảng Trị: 213,266,
Quảng Bình: 521,652
Trúng 551 Bình Định,
Trúng 213 Quảng Trị,
Trúng 521 Quảng Bình
483
15-09-21Đà Nẵng: 060,178,
Khánh Hòa: 896,614
Trúng 060 Đà Nẵng,
Trúng 896 Khánh Hòa
490