Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip: 200.000 VNĐ

Chốt số đẹp hôm nay ngày :16-10-21


Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
16-10-21 Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
15-10-21Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 4 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
252
14-10-21Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đầu 1 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 8 Quảng Bình
238
13-10-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 6 Đà Nẵng232
12-10-21Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 5 Đắc Lắc,
Trúng đầu 3 Quảng Nam
289
11-10-21TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng đầu 2 TT Huế,
Trúng đầu 8 Phú Yên
262
10-10-21Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 5 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
274
09-10-21Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 6 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 1 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
247
08-10-21Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 6 Ninh Thuận
269
07-10-21Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 5 Bình Định,
Trúng đuôi 4 Quảng Trị,
Trúng đuôi 1 Quảng Bình
277
06-10-21Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trượt252
05-10-21Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
255
04-10-21TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đầu 2 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
290
03-10-21Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đầu 1 Khánh Hòa
236
02-10-21Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng đầu 1 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
242
01-10-21Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng đầu 3 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
252
30-09-21Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 5 Quảng Trị,
Trúng đuôi 2 Quảng Bình
256
29-09-21Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đầu 4 Đà Nẵng,
Trúng đầu 4 Khánh Hòa
266
28-09-21Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đầu 9 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
236
27-09-21TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 9 TT Huế,
Trúng đuôi 3 Phú Yên
253
26-09-21Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đầu 5 Khánh Hòa
254
25-09-21Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 4 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 2 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
255
24-09-21Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng đầu 7 Gia Lai268
23-09-21Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 4 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
264
22-09-21Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng đầu 1 Khánh Hòa258
21-09-21Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng đầu 0 Đắc Lắc232
20-09-21TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng đầu 4 TT Huế,
Trúng đuôi 8 Phú Yên
223
19-09-21Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 9 Khánh Hòa236
18-09-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 9 Đắc Nông
251
17-09-21Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trượt259
16-09-21Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 3 Quảng Trị,
Trúng đầu 2 Quảng Bình
234
15-09-21Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 0 Đà Nẵng,
Trúng đầu 9 Khánh Hòa
267