Đầu đuôi giải tám Miền Trung Siêu VIP: 300.000 VNĐ

Mua số Víp Chắc ăn 100% ngày :16-10-21


Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Đầu Đuôi Giải Tám Kết quả Theo
16-10-21 Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
15-10-21Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 4 Gia Lai,
Trúng đuôi 7 Ninh Thuận
252
14-10-21Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đầu 0 Bình Định,
Trúng đầu 8 Quảng Trị,
Trúng đuôi 5 Quảng Bình
263
13-10-21Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 2 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
283
12-10-21Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng Giải Tám Quảng Nam267
11-10-21TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng Giải Tám TT Huế,
Trúng đuôi 8 Phú Yên
263
10-10-21Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 3 Kon Tum,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
236
09-10-21Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng đuôi 1 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 1 Đắc Nông
252
08-10-21Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trượt217
07-10-21Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng đầu 4 Bình Định,
Trúng đuôi 7 Quảng Trị,
Trúng đuôi 4 Quảng Bình
262
06-10-21Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đầu 3 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa
256
05-10-21Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 6 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 8 Quảng Nam
275
04-10-21TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 2 TT Huế280
03-10-21Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 9 Kon Tum,
Trúng đuôi 9 Khánh Hòa
216
02-10-21Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đầu 8 Đà Nẵng,
Trúng đầu 9 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 3 Đắc Nông
262
01-10-21Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng đầu 2 Gia Lai,
Trúng đầu 1 Ninh Thuận
266
30-09-21Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng đầu 4 Bình Định,
Trúng đuôi 4 Quảng Trị,
Trúng đầu 1 Quảng Bình
229
29-09-21Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 5 Khánh Hòa
245
28-09-21Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đầu 2 Đắc Lắc,
Trúng Giải Tám Quảng Nam
246
27-09-21TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 6 TT Huế242
26-09-21Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đầu 0 Kon Tum,
Trúng đuôi 9 Khánh Hòa
256
25-09-21Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 2 Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Quảng Ngãi,
Trúng đầu 5 Đắc Nông
249
24-09-21Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 9 Gia Lai,
Trúng Giải Tám Ninh Thuận
225
23-09-21Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng đầu 1 Bình Định,
Trúng đuôi 0 Quảng Bình
249
22-09-21Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng đuôi 0 Khánh Hòa
289
21-09-21Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám Đắc Lắc,
Trúng đầu 9 Quảng Nam
271
20-09-21TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng đầu 9 TT Huế,
Trúng đầu 1 Phú Yên
222
19-09-21Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 3 Kon Tum,
Trúng Giải Tám Khánh Hòa
256
18-09-21Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 0 Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Quảng Ngãi,
Trúng Giải Tám Đắc Nông
276
17-09-21Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 5 Gia Lai,
Trúng Giải Tám Ninh Thuận
243
16-09-21Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng đầu 8 Bình Định,
Trúng đuôi 0 Quảng Trị,
Trúng Giải Tám Quảng Bình
230
15-09-21Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đầu 4 Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Khánh Hòa
257