Đầu đuôi giải tám Miền Trung Siêu VIP: 300.000 VNĐ

Cam kết giúp Ae thắng lớn ngày :30-03-20
Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu Đuôi Giải Tám Kết quả Theo
30-03-20 TT Huế
Phú Yên
29-03-20Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám Kon Tum,
Trúng đầu 1 Khánh Hòa
244
28-03-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 4 Đắc Nông
238
27-03-20Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 8 Gia Lai,
Trúng đuôi 9 Ninh Thuận
252
26-03-20Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đầu 8 Bình Định,
Trúng Giải Tám Quảng Trị,
Trúng đuôi 2 Quảng Bình
247
25-03-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đầu 4 Đà Nẵng,
Trúng đầu 1 Khánh Hòa
286
24-03-20Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 2 Đắc Lắc,
Trúng đầu 1 Quảng Nam
261
23-03-20TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám TT Huế225
22-03-20Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 4 Kon Tum,
Trúng đuôi 0 Khánh Hòa
291
21-03-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 4 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 1 Quảng Ngãi
233
20-03-20Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng đầu 2 Gia Lai,
Trúng Giải Tám Ninh Thuận
250
19-03-20Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 7 Quảng Trị,
Trúng đầu 2 Quảng Bình
235
18-03-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng đuôi 2 Khánh Hòa
247
17-03-20Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đầu 1 Đắc Lắc,
Trúng đầu 3 Quảng Nam
228
16-03-20TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng đầu 7 Phú Yên277
15-03-20Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 7 Kon Tum,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
231
14-03-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng đầu 2 Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Quảng Ngãi,
Trúng Giải Tám Đắc Nông
282
13-03-20Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng đầu 9 Gia Lai,
Trúng đầu 7 Ninh Thuận
251
12-03-20Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng Giải Tám Bình Định,
Trúng đuôi 8 Quảng Trị,
Trúng đầu 9 Quảng Bình
241
11-03-20Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng đầu 7 Đà Nẵng236
10-03-20Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 6 Đắc Lắc,
Trúng Giải Tám Quảng Nam
273
09-03-20TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 9 TT Huế,
Trúng Giải Tám Phú Yên
261
08-03-20Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám Kon Tum,
Trúng đầu 0 Khánh Hòa
248
07-03-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng đầu 1 Quảng Ngãi,
Trúng Giải Tám Đắc Nông
256
06-03-20Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đầu 5 Gia Lai,
Trúng đầu 6 Ninh Thuận
256
05-03-20Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng đầu 6 Quảng Trị255
04-03-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Khánh Hòa
269
03-03-20Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng đầu 0 Đắc Lắc,
Trúng Giải Tám Quảng Nam
252
02-03-20TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 8 TT Huế,
Trúng đầu 5 Phú Yên
265
01-03-20Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 4 Kon Tum,
Trúng đầu 8 Khánh Hòa
239
29-02-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng đầu 3 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 2 Đắc Nông
279
28-02-20Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 1 Gia Lai244