Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp: 300.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :04-07-20
Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đề Kết quả Theo
04-07-20 Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
03-07-20Gia Lai: 71,
Ninh Thuận: 20
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
247
02-07-20Bình Định: 86,
Quảng Trị: 72,
Quảng Bình: 91
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
238
01-07-20Đà Nẵng: 28,
Khánh Hòa: 17
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
284
30-06-20Đắc Lắc: 50,
Quảng Nam: 04
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
229
29-06-20TT Huế: 06,
Phú Yên: 57
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
260
28-06-20Kon Tum: 21,
Khánh Hòa: 33
Trúng Khánh Hòa228
27-06-20Đà Nẵng: 43,
Quảng Ngãi: 32,
Đắc Nông: 00
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
247
26-06-20Gia Lai: 67,
Ninh Thuận: 91
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
267
25-06-20Bình Định: 53,
Quảng Trị: 50,
Quảng Bình: 93
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
224
24-06-20Đà Nẵng: 47,
Khánh Hòa: 85
Trúng Đà Nẵng219
23-06-20Đắc Lắc: 57,
Quảng Nam: 84
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
297
22-06-20TT Huế: 00,
Phú Yên: 76
Trúng TT Huế228
21-06-20Kon Tum: 01,
Khánh Hòa: 17
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
244
20-06-20Đà Nẵng: 97,
Quảng Ngãi: 86,
Đắc Nông: 44
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
276
19-06-20Gia Lai: 06,
Ninh Thuận: 48
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
249
18-06-20Bình Định: 78,
Quảng Trị: 30,
Quảng Bình: 44
Trúng Quảng Bình279
17-06-20Đà Nẵng: 28,
Khánh Hòa: 04
Trúng Đà Nẵng226
16-06-20Đắc Lắc: 68,
Quảng Nam: 48
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
265
15-06-20TT Huế: 13,
Phú Yên: 69
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
276
14-06-20Kon Tum: 48,
Khánh Hòa: 30
Trúng Kon Tum280
13-06-20Đà Nẵng: 87,
Quảng Ngãi: 60,
Đắc Nông: 13
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
261
12-06-20Gia Lai: 82,
Ninh Thuận: 53
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
234
11-06-20Bình Định: 12,
Quảng Trị: 86,
Quảng Bình: 74
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
244
10-06-20Đà Nẵng: 85,
Khánh Hòa: 40
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
275
09-06-20Đắc Lắc: 46,
Quảng Nam: 53
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
243
08-06-20TT Huế: 92,
Phú Yên: 36
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
223
07-06-20Kon Tum: 38,
Khánh Hòa: 23
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
280
06-06-20Đà Nẵng: 45,
Quảng Ngãi: 88,
Đắc Nông: 85
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
239
05-06-20Gia Lai: 76,
Ninh Thuận: 54
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
273
04-06-20Bình Định: 14,
Quảng Trị: 41,
Quảng Bình: 05
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
277
03-06-20Đà Nẵng: 24,
Khánh Hòa: 98
Trúng Đà Nẵng217