Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp: 1.000.000 VNĐ

Đã chốt Số Chắc ăn ngày :16-10-21


Nạp đủ tiền, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đề Kết quả Theo
16-10-21 Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
15-10-21Gia Lai: 04,
Ninh Thuận: 44
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
254
14-10-21Bình Định: 17,
Quảng Trị: 84,
Quảng Bình: 61
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
284
13-10-21Đà Nẵng: 26,
Khánh Hòa: 67
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
243
12-10-21Đắc Lắc: 35,
Quảng Nam: 35
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
248
11-10-21TT Huế: 29,
Phú Yên: 89
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
248
10-10-21Kon Tum: 45,
Khánh Hòa: 78
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
272
09-10-21Đà Nẵng: 96,
Quảng Ngãi: 31,
Đắc Nông: 66
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
221
08-10-21Gia Lai: 16,
Ninh Thuận: 66
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
260
07-10-21Bình Định: 75,
Quảng Trị: 54,
Quảng Bình: 61
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
219
06-10-21Đà Nẵng: 41,
Khánh Hòa: 62
Trúng Khánh Hòa234
05-10-21Đắc Lắc: 71,
Quảng Nam: 55
Trúng Quảng Nam263
04-10-21TT Huế: 22,
Phú Yên: 11
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
246
03-10-21Kon Tum: 61,
Khánh Hòa: 05
Trượt253
02-10-21Đà Nẵng: 15,
Quảng Ngãi: 10,
Đắc Nông: 36
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
231
01-10-21Gia Lai: 37,
Ninh Thuận: 57
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
265
30-09-21Bình Định: 08,
Quảng Trị: 75,
Quảng Bình: 42
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
267
29-09-21Đà Nẵng: 48,
Khánh Hòa: 41
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
248
28-09-21Đắc Lắc: 93,
Quảng Nam: 48
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
241
27-09-21TT Huế: 29,
Phú Yên: 53
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
220
26-09-21Kon Tum: 82,
Khánh Hòa: 51
Trúng Khánh Hòa266
25-09-21Đà Nẵng: 54,
Quảng Ngãi: 72,
Đắc Nông: 92
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
236
24-09-21Gia Lai: 72,
Ninh Thuận: 13
Trúng Gia Lai263
23-09-21Bình Định: 44,
Quảng Trị: 10,
Quảng Bình: 70
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
243
22-09-21Đà Nẵng: 08,
Khánh Hòa: 17
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
276
21-09-21Đắc Lắc: 01,
Quảng Nam: 42
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
248
20-09-21TT Huế: 43,
Phú Yên: 88
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
249
19-09-21Kon Tum: 45,
Khánh Hòa: 79
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
253
18-09-21Đà Nẵng: 02,
Quảng Ngãi: 57,
Đắc Nông: 99
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
271
17-09-21Gia Lai: 98,
Ninh Thuận: 07
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
243
16-09-21Bình Định: 51,
Quảng Trị: 13,
Quảng Bình: 32
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
224
15-09-21Đà Nẵng: 60,
Khánh Hòa: 96
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
235