Giải Tám Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :16-10-21


Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Giải Tám Kết quả Theo
16-10-21 Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
15-10-21Gia Lai: 21,
Ninh Thuận: 87
Trúng Ninh Thuận240
14-10-21Quảng Bình: 65,
Bình Định: 02,
Quảng Trị: 83
Trúng Quảng Bình,
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
240
13-10-21Đà Nẵng: 12,
Khánh Hòa: 67
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
277
12-10-21Đắc Lắc: 88,
Quảng Nam: 73
Trúng Đắc Lắc242
11-10-21TT Huế: 53,
Phú Yên: 28
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
246
10-10-21Kon Tum: 13,
Khánh Hòa: 67
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
221
09-10-21Đà Nẵng: 02,
Quảng Ngãi: 91,
Đắc Nông: 11
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
268
08-10-21Gia Lai: 54,
Ninh Thuận: 58
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
280
07-10-21Bình Định: 86,
Quảng Trị: 67,
Quảng Bình: 24
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
257
06-10-21Đà Nẵng: 38,
Khánh Hòa: 58
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
239
05-10-21Đắc Lắc: 76,
Quảng Nam: 62
Trúng Đắc Lắc221
04-10-21TT Huế: 52,
Phú Yên: 37
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
263
03-10-21Kon Tum: 39,
Khánh Hòa: 79
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
245
02-10-21Đà Nẵng: 85,
Quảng Ngãi: 98,
Đắc Nông: 03
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
245
01-10-21Gia Lai: 27,
Ninh Thuận: 19
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
258
30-09-21Bình Định: 48,
Quảng Trị: 04,
Quảng Bình: 77
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
241
29-09-21Đà Nẵng: 87,
Khánh Hòa: 85
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
257
28-09-21Đắc Lắc: 20,
Quảng Nam: 30
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
258
27-09-21TT Huế: 56,
Phú Yên: 67
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
268
26-09-21Kon Tum: 06,
Khánh Hòa: 39
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
251
25-09-21Đà Nẵng: 72,
Quảng Ngãi: 49,
Đắc Nông: 52
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
235
24-09-21Gia Lai: 89,
Ninh Thuận: 99
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
236
23-09-21Bình Định: 64,
Quảng Trị: 40,
Quảng Bình: 10
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
248
22-09-21Đà Nẵng: 71,
Khánh Hòa: 40
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
264
21-09-21Đắc Lắc: 31,
Quảng Nam: 97
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
213
20-09-21TT Huế: 99,
Phú Yên: 13
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
280
19-09-21Kon Tum: 13,
Khánh Hòa: 11
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
226
18-09-21Đà Nẵng: 80,
Quảng Ngãi: 49,
Đắc Nông: 96
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
230
17-09-21Gia Lai: 95,
Ninh Thuận: 61
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
225
16-09-21Bình Định: 83,
Quảng Trị: 50,
Quảng Bình: 93
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
244
15-09-21Đà Nẵng: 42,
Khánh Hòa: 19
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
217