Giải Tám Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

Nhận Số Víp Ăn 100% ngày :30-03-20
Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Giải Tám Kết quả Theo
30-03-20 TT Huế
Phú Yên
29-03-20Kon Tum: 50,
Khánh Hòa: 12
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
229
28-03-20Đà Nẵng: 11,
Quảng Ngãi: 61,
Đắc Nông: 54
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
242
27-03-20Gia Lai: 58,
Ninh Thuận: 59
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
283
26-03-20Bình Định: 82,
Quảng Trị: 16,
Quảng Bình: 02
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
249
25-03-20Đà Nẵng: 44,
Khánh Hòa: 12
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
257
24-03-20Đắc Lắc: 92,
Quảng Nam: 13
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
229
23-03-20TT Huế: 11,
Phú Yên: 86
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
225
22-03-20Kon Tum: 54,
Khánh Hòa: 30
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
247
21-03-20Đà Nẵng: 84,
Quảng Ngãi: 01,
Đắc Nông: 79
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
239
20-03-20Gia Lai: 24,
Ninh Thuận: 12
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
280
19-03-20Bình Định: 29,
Quảng Trị: 77,
Quảng Bình: 24
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
254
18-03-20Đà Nẵng: 72,
Khánh Hòa: 42
Trúng Khánh Hòa264
17-03-20Đắc Lắc: 16,
Quảng Nam: 34
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
215
16-03-20TT Huế: 96,
Phú Yên: 71
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
292
15-03-20Kon Tum: 97,
Khánh Hòa: 17
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
287
14-03-20Đà Nẵng: 29,
Quảng Ngãi: 29,
Đắc Nông: 57
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
252
13-03-20Gia Lai: 98,
Ninh Thuận: 77
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
275
12-03-20Bình Định: 64,
Quảng Trị: 08,
Quảng Bình: 93
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
231
11-03-20Đà Nẵng: 73,
Khánh Hòa: 42
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
247
10-03-20Đắc Lắc: 06,
Quảng Nam: 93
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
281
09-03-20TT Huế: 39,
Phú Yên: 27
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
255
08-03-20Kon Tum: 94,
Khánh Hòa: 07
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
237
07-03-20Đà Nẵng: 97,
Quảng Ngãi: 11,
Đắc Nông: 63
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
272
06-03-20Gia Lai: 55,
Ninh Thuận: 60
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
242
05-03-20Bình Định: 34,
Quảng Trị: 62,
Quảng Bình: 33
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
271
04-03-20Đà Nẵng: 53,
Khánh Hòa: 93
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
252
03-03-20Đắc Lắc: 08,
Quảng Nam: 93
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
241
02-03-20TT Huế: 28,
Phú Yên: 51
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
217
01-03-20Kon Tum: 94,
Khánh Hòa: 82
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
224
29-02-20Đà Nẵng: 32,
Quảng Ngãi: 02,
Đắc Nông: 61
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
268
28-02-20Gia Lai: 11,
Ninh Thuận: 25
Trúng Gia Lai250