Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn: 400.000 VNĐ

dự đoán chuẩn ngày :16-10-21


Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Lô ba số Kết quả Theo
16-10-21 Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
15-10-21Gia Lai: 069,
Ninh Thuận: 890
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
397
14-10-21Bình Định: 809,
Quảng Trị: 415,
Quảng Bình: 148
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
363
13-10-21Đà Nẵng: 053,
Khánh Hòa: 469
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
365
12-10-21Đắc Lắc: 393,
Quảng Nam: 435
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
351
11-10-21TT Huế: 107,
Phú Yên: 241
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
359
10-10-21Kon Tum: 171,
Khánh Hòa: 932
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
331
09-10-21Đà Nẵng: 393,
Quảng Ngãi: 937,
Đắc Nông: 316
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
341
08-10-21Gia Lai: 666,
Ninh Thuận: 165
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
355
07-10-21Bình Định: 475,
Quảng Trị: 679,
Quảng Bình: 814
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
345
06-10-21Đà Nẵng: 549,
Khánh Hòa: 715
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
321
05-10-21Đắc Lắc: 842,
Quảng Nam: 851
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
366
04-10-21TT Huế: 077,
Phú Yên: 002
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
337
03-10-21Kon Tum: 165,
Khánh Hòa: 895
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
346
02-10-21Đà Nẵng: 171,
Quảng Ngãi: 661,
Đắc Nông: 283
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
306
01-10-21Gia Lai: 957,
Ninh Thuận: 340
Trúng Ninh Thuận345
30-09-21Bình Định: 944,
Quảng Trị: 247,
Quảng Bình: 901
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
340
29-09-21Đà Nẵng: 188,
Khánh Hòa: 450
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
317
28-09-21Đắc Lắc: 692,
Quảng Nam: 238
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
359
27-09-21TT Huế: 864,
Phú Yên: 987
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
347
26-09-21Kon Tum: 085,
Khánh Hòa: 865
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
308
25-09-21Đà Nẵng: 953,
Quảng Ngãi: 151,
Đắc Nông: 781
Trúng Quảng Ngãi347
24-09-21Gia Lai: 429,
Ninh Thuận: 740
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
302
23-09-21Bình Định: 376,
Quảng Trị: 792,
Quảng Bình: 594
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
351
22-09-21Đà Nẵng: 902,
Khánh Hòa: 169
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
335
21-09-21Đắc Lắc: 028,
Quảng Nam: 422
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
337
20-09-21TT Huế: 735,
Phú Yên: 531
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
385
19-09-21Kon Tum: 695,
Khánh Hòa: 733
Trúng Kon Tum353
18-09-21Đà Nẵng: 402,
Quảng Ngãi: 820,
Đắc Nông: 517
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
339
17-09-21Gia Lai: 784,
Ninh Thuận: 005
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
342
16-09-21Bình Định: 483,
Quảng Trị: 675,
Quảng Bình: 698
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
318
15-09-21Đà Nẵng: 578,
Khánh Hòa: 409
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
323