Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 500.000 VNĐ

Thấy chốt số rồi ngày :16-10-21


Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
16-10-21 Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
15-10-21Gia Lai: 904,
Ninh Thuận: 444
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
894
14-10-21Bình Định: 417,
Quảng Trị: 684,
Quảng Bình: 378
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
731
13-10-21Đà Nẵng: 126,
Khánh Hòa: 167
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
409
12-10-21Đắc Lắc: 535,
Quảng Nam: 435
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
406
11-10-21TT Huế: 629,
Phú Yên: 789
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
591
10-10-21Kon Tum: 145,
Khánh Hòa: 378
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
540
09-10-21Đà Nẵng: 396,
Quảng Ngãi: 231,
Đắc Nông: 166
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
405
08-10-21Gia Lai: 016,
Ninh Thuận: 266
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
526
07-10-21Quảng Bình: 761,
Bình Định: 475,
Quảng Trị: 854
Trúng Quảng Bình,
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
381
06-10-21Đà Nẵng: 883,
Khánh Hòa: 362
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
608
05-10-21Đắc Lắc: 278,
Quảng Nam: 655
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
594
04-10-21TT Huế: 032,
Phú Yên: 611
Trúng Phú Yên661
03-10-21Kon Tum: 724,
Khánh Hòa: 113
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
555
02-10-21Đà Nẵng: 214,
Quảng Ngãi: 910,
Đắc Nông: 236
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
655
01-10-21Gia Lai: 237,
Ninh Thuận: 157
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
353
30-09-21Bình Định: 701,
Quảng Trị: 075,
Quảng Bình: 542
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
563
29-09-21Đà Nẵng: 548,
Khánh Hòa: 041
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
615
28-09-21Đắc Lắc: 493,
Quảng Nam: 048
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
751
27-09-21TT Huế: 629,
Phú Yên: 753
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
571
26-09-21Kon Tum: 248,
Khánh Hòa: 371
Trúng Kon Tum768
25-09-21Đà Nẵng: 454,
Quảng Ngãi: 772,
Đắc Nông: 892
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
608
24-09-21Gia Lai: 472,
Ninh Thuận: 226
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
302
23-09-21Bình Định: 244,
Quảng Trị: 910,
Quảng Bình: 570
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
518
22-09-21Đà Nẵng: 508,
Khánh Hòa: 117
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
693
21-09-21Đắc Lắc: 201,
Quảng Nam: 542
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
728
20-09-21TT Huế: 143,
Phú Yên: 388
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
628
19-09-21Kon Tum: 545,
Khánh Hòa: 479
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
307
18-09-21Đà Nẵng: 402,
Quảng Ngãi: 157,
Đắc Nông: 199
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
648
17-09-21Gia Lai: 898,
Ninh Thuận: 639
Trúng Gia Lai682
16-09-21Bình Định: 551,
Quảng Trị: 213,
Quảng Bình: 521
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
644
15-09-21Đà Nẵng: 103,
Khánh Hòa: 896
Trúng Khánh Hòa857