Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 1.500.000 VNĐ

Thần tài xổ số ngày :16-10-21


Nạp đủ tiền, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
16-10-21 Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
15-10-21Gia Lai: 904,
Ninh Thuận: 444
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
723
14-10-21Bình Định: 417,
Quảng Trị: 684,
Quảng Bình: 378
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
639
13-10-21Đà Nẵng: 126,
Khánh Hòa: 167
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
454
12-10-21Đắc Lắc: 535,
Quảng Nam: 435
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
571
11-10-21TT Huế: 629,
Phú Yên: 789
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
861
10-10-21Kon Tum: 145,
Khánh Hòa: 378
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
598
09-10-21Đà Nẵng: 119,
Quảng Ngãi: 231,
Đắc Nông: 166
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
599
08-10-21Gia Lai: 016,
Ninh Thuận: 266
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
760
07-10-21Bình Định: 475,
Quảng Trị: 854,
Quảng Bình: 437
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
638
06-10-21Đà Nẵng: 883,
Khánh Hòa: 362
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
401
05-10-21Đắc Lắc: 278,
Quảng Nam: 655
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
658
04-10-21TT Huế: 122,
Phú Yên: 611
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
402
03-10-21Kon Tum: 724,
Khánh Hòa: 113
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
668
02-10-21Đà Nẵng: 214,
Quảng Ngãi: 356,
Đắc Nông: 236
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
264
01-10-21Gia Lai: 237,
Ninh Thuận: 157
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
509
30-09-21Bình Định: 908,
Quảng Trị: 966,
Quảng Bình: 542
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
494
29-09-21Đà Nẵng: 548,
Khánh Hòa: 041
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
380
28-09-21Đắc Lắc: 160,
Quảng Nam: 048
Trúng Quảng Nam803
27-09-21TT Huế: 629,
Phú Yên: 753
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
919
26-09-21Kon Tum: 359,
Khánh Hòa: 851
Trúng Khánh Hòa578
25-09-21Đà Nẵng: 454,
Quảng Ngãi: 772,
Đắc Nông: 892
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
561
24-09-21Gia Lai: 472,
Ninh Thuận: 226
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
476
23-09-21Bình Định: 244,
Quảng Trị: 910,
Quảng Bình: 570
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
560
22-09-21Đà Nẵng: 508,
Khánh Hòa: 117
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
471
21-09-21Đắc Lắc: 201,
Quảng Nam: 542
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
424
20-09-21TT Huế: 143,
Phú Yên: 388
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
688
19-09-21Kon Tum: 545,
Khánh Hòa: 479
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
723
18-09-21Đà Nẵng: 402,
Quảng Ngãi: 157,
Đắc Nông: 199
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
504
17-09-21Gia Lai: 898,
Ninh Thuận: 607
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
285
16-09-21Bình Định: 551,
Quảng Trị: 213,
Quảng Bình: 521
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
509
15-09-21Đà Nẵng: 060,
Khánh Hòa: 896
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
541